Відповідно до п.179.3 ст3179 Податкового кодексу платники податку – резиденти, які виїджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу ДПС за місцем свого проживання податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду. Орган ДПС протягом 30 календарних днів після надходження податкової декларації зобов’заний перевірити визначене податкове зобов’зання, сплату належної суми податку і видати довідку про відсутність податкових зобов’зань з цього податку, що надається до органів митного кордону і є підставою для проведення митних процедур